The Professional ICT Solutions Provider

เราตระหนักถึงความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ เราปฏิบัติกับลูกค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ และเราทำงานด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า นั่นคือ ปรัชญาในการทำงานของเรา หน้าที่ของเราคือการคัดสรรสินค้า และบริการที่ดี และเหมาะสมที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการงานของลูกค้า ซึ่งทำให้เราได้รับ ความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

 

โซลูชั่น

 

Telecommunication Solutions

เราทบทวนความต้องการลูกค้าก่อนนำเสนอโซลูชั่นเสมอ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่ดี
เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของลูกค้า
  จัดหาโซลูชั่นและบริการเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรคมนาคม
สำหรับผู้ที่ดำเนินกิจการโทรคมนาคมทั้งของหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน
 
 

IT Infarastructure Solutions

 

บริการของเรา

เราให้บริการไอทีโซลูชันทางธุรกิจและบริการระดับมืออาชีพที่มีคุณภาพสูง
ช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จในการแข่งขัน
  เรามีกระบวนการให้บริการที่มีมาตรฐานในการแก้ไขและจัดการกับปัญหาที่รวดเร็ว
ภายใต้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า
 

NEWS & EVENTS

 

ไฮมีเดียเอ้าท์ติ้งทริป


บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด นำโดย
คุณวงศ์วริศ ศุภปฐวีพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้จัดเอ้าท์ติ้งทริปเพื่อเพิ่มความสามัคคี
และความสนิทสนมระหว่างพนักงานของทุกๆ
แผนกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นที่
A-ONE The Royal Cruise Hotel
เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ทางผู้บริหาร...
...อ่านต่อ
   

HMD ได้รับงาน USO NET


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ชนะ
การประกวดราคา จ้างเหมา ก่อสร้างอาคาร USO NET พร้อมเฟอร์นิเจอร์
ในโครงการจัดให้มีสัญญานโทรศัพท์
และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในพื้อนที่ชายขอบ จำนวน 4,000 หมู่บ้าน (โครงสร้างทั่วไป เข็มตอก)มูลค่าโครงการ 955,843,172.60 บาท...
...อ่านต่อ
             
 

ไฮมีเดียได้รับงาน USO


บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ชนะ
งานการจ้างเหมาจัดทำโครงการจัดให้มี
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่
ชายขอบหมู่บ้าน(Zone C+)
กลุ่มที่ 4 (ภาคกลาง-ใต้) ในส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) ในนามกิจการค้าร่วม ซีซีเอ็น ไฮมีเดีย
...อ่านต่อ
   

HMD ได้รับงาน PEA


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559
บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ชนะ
การประกวดราคา จ้างเหมา ออกแบบ
จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง
ตามแผนงานขยายโครงข่ายระบบ
สื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า ส่วนที่ 2 ประกวดราคาเลขที่ PEA-CDD-02/2016 มูลค่า 81,060,000 บาท การไฟฟ้าภูมิภาค
...อ่านต่อ
             
 

HMD ได้รับงานเพิ่มจาก TRUE 80 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRUE ในการดำเนินการเกี่ยวกับการขยายเขตมิเตอร์ไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) มูลค่า 80 ล้านบาทม...อ่านต่อ
   

Project AIS

ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)ในการดำเนินการก่อสร้างเสาสัญญานของ true ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย...อ่านต่อ
             
 

ไฮมีเดีย ชิงคลื่น 2300 ทีโอที

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ได้ยื่นเอกสารเสนอขอเป็นคู่ค้ากับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบริการไร้สายคลื่น 2300 MHz ...อ่านต่อ
   

บริษัท ไฮมีเดีย ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทที่ 1

บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...อ่านต่อ

พันธมิตรหลัก

บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับหลายบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด
WWW.HIMEDIA.CO.TH | info@himedia.co.th