ไฮมีเดียได้รับงาน USO

บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ชนะงานการจ้างเหมาจัดทำโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 4 (ภาคกลาง-ใต้)

ในส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) ในนามกิจการค้าร่วม
ซีซีเอ็น ไฮมีเดีย จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มูลค่าประมาณ 501,514,953.27 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ซึ่งทางกสท. ได้รับงานมาจากสำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.

โครงนี้ประกอบด้วยการจัดหาอุปกรณ์บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งใช้งาน การติดตั้ง การทดสอบ การบริหารจัดการ การบริการบำรุงรักษา การรักษาคุณภาพประสิทธิภาพการให้บริการ รวมถึงการส่งมอบอุปกรณ์เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อครบ 5 ปี นายวงศ์วริศ ศุภปฐวีพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่าโครงการนี้น่าจะเริ่มภายในปี 2560 ซึ่งทางบริษัทมีความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์และงานก่อสร้าง เพราะเป็นธุรกิจหลักของบริษัทอยู่แล้ว


คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

พันธมิตรหลัก

บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับหลายบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด
WWW.HIMEDIA.CO.TH | info@himedia.co.th