ไฮมีเดียได้รับใบอนุญาตจาก กสทช.บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใบอณุญาตดังกล่าวเป็นใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตัวเอง และเป็นกิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีบริการโดยเสรี


นายวงศ์วริศ ศุภปฐวีพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่าหลังจากได้รับใบอนุญาตดังกล่าว ทำเริ่มหาพันธมิตรที่เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ทางบริษัทได้เสนอแผนธุรกิจให้กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการเป็นคู่ค้าดำเนินธุรกิจคลื่นความถี่ 2300 MHz ซึ่งแผนที่นำเสนอนั้นจะสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น IPTV Smart Meter เป็นต้น

พันธมิตรหลัก

บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับหลายบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด
WWW.HIMEDIA.CO.TH | info@himedia.co.th