ไฮมีเดียได้รับงานการจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร USO NET พร้อมเฟอร์นิเจอร์

บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ชนะงานการจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร USO NET พร้อมเฟอร์นิเจอร์ สำหรับโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+)

งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร USO NET พร้อมเฟอร์นิเจอร์ในนามกิจการค้าร่วม
บริษัท เทพมงคลสุโขทัย จำกัด-บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด มูลค่าประมาณ
955,843,172.60บาท ซึ่งทางกสท. ได้รับงานมาจากสำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.

โครงนี้ประกอบด้วยการจ้างดำเนินการงานก่อสร้างอาคาร USO Net พื้นที่ชายขอบทั้งหมด รวม 391 แห่ง พร้อมงานบริเวณ และงานส่วนประกอบอาคารต่างๆ เช่นจัดหาอุปกรณ์ งานระบบอากาศ, งานระบบไฟฟ้า, งานอุกรณ์ไฟฟ้า, งานอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งใช้งาน การติดตั้ง การทดสอบ การบริหารจัดการ การบริการบำรุงรักษา การรักษาคุณภาพประสิทธิภาพการให้บริการ รวมถึงการส่งมอบอุปกรณ์เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อครบ 5 ปี นายวงศ์วริศ ศุภปฐวีพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่าโครงการนี้น่าจะเริ่มภายในปี 2561 ซึ่งทางบริษัทมีความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์และงานก่อสร้าง เพราะเป็นธุรกิจหลักของบริษัทอยู่แล้ว


คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

พันธมิตรหลัก

บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับหลายบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด
WWW.HIMEDIA.CO.TH | info@himedia.co.th