บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ได้รับงานออกแบบระบบสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ชนะการประกวดราคา จ้างเหมา ออกแบบ จัดหา พร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงตามแผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า ส่วนที่ 2 ประกวดราคาเลขที่ PEA-CDD-02/2016 มูลค่า 81,060,000 บาท การไฟฟ้าภูมิภาค

ในการดำเนินการก่อสร้างเสาสัญญานจัดจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแสง
คามแผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ให้ครอบคลุมการไฟฟ้า
และสถานีไฟฟ้า ส่วนที่ 2

แนวทางดำเนินงานของบริษัท
            - หาสถานที่ตั้งสถานีตามความต้องการของ PEA
            - ทำการติดต่อเรื่องการจัดหา พร้อมติดตั้ง
            - ทำแบบรายการคำนวนโดยวิศวกรผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน
            - ติดต่อขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ ซึ่งศักยภาพของตัวบริษัทเองในทางความแข็งแกร่งทางพันธมิตรที่ทรงพลัง ส่งผลให้สามารถดำเนินงานในเขตพื้นที่หน่วยงานราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
             - เริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยวิศวกรผู้ชำนาญการ

            โดยหลังจากได้รับการอนุญาตกับหน่วยราชการ ทางเราก็จะในด้านนี้ทันที การดำเนินการทางเราจะมีการ check quality และ specification ตามที่ลูกค้าต้องการหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีการตรวจสอบจากทางลูกค้า (Customer)


คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

พันธมิตรหลัก

บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับหลายบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด
WWW.HIMEDIA.CO.TH | info@himedia.co.th